logo Roman Neckář

Vzácný návštěvník z dalekého Severu

01. 01. 2017 21.00

Dne 23.10.2016 v 9:50 přilétly na Velký rybník dva exempláře turpana černého, podle zbarvení se jednalo o samice nebo mladé jedince, po dosednutí na vodní hladinu se pohybovali v blízkosti rybářů.

Dne 23.10.2016 v 9:50 přilétly na Velký rybník dva exempláře turpana černého, podle zbarvení se jednalo o samice nebo mladé jedince, po dosednutí na vodní hladinu se pohybovali v blízkosti rybářů, připlavali si je prohlédnout i místní kachny divoké, bez jakékoliv agrese. Na hladině se pohybovali přibližně 5 minut, bez sebemenší snahy se potápět. Poté co se jeden z rybářů postavil odlétli pryč z rybníka.  Pár odborných osobních údajů o turpanu černém (Melanitta nigra), rozšíření tohoto druhu je od Islandu až po střední Sibiř. Rozpoznávání v přírodě- samec je poněkud menší než kachna, u nás jediná zcela černě vybarvená kachna. Samice je tmavohnědá. Výskyt v ČR- vzácný a nepravidelný zimní host, který ojediněle přezimuje. Hnízdí na jezerech a větších bažinách v tundře, v mimo hnízdní době se zdržuje na otevřeném moři dále od pevniny. Jako potrava mu slouží: mlži, vodní hmyz a jeho larvy, korýši, částečně se živí i rostlinami. Výborně se potápí, potravu loví většinou na dně.

turpan 2
turpan 1