logo Roman Neckář

Vážky

Vážky (Odonata) jsou řád okřídleného velkého hmyzu s úzkým a velmi protáhlým tělem, který je v podstatě nezaměnitelný s druhem z jiného řádu. V hmyzím světě patří vážky mezi nejlepší letce a jsou hmyzem s nejdokonalejším zrakem. Životním prostředím, nezbytným k vývoji vážek, je až na výjimky voda. Vyvíjejí se proměnou nedokonalou. Všechny vážky i jejich larvy se živí dravě. Řád vážky se dělí na 3 podřády. Vědecké pojmenování řádu odonata pochází z řečtiny ze slova odontos (zub), podle ozubeného kousacího ústrojí. Řád je předmětem studia zvláštního oboru entomologie zvaného odonatologie.

Lesklice zelenavá

Lesklice zelenavá

Somatochlora metallica

Páskovec kroužkovaný

Páskovec kroužkovaný

Cordulegaster boltonii

Šidélko kopovité

Šidélko kopovité

Coenagrion hastulatum

Šidélko kroužkované

Šidélko kroužkované

Enallagma cyathigerum

Šidélko znamenané

Šidélko znamenané

Erythromma viridulum

Šídlo královské

Šídlo královské

Šídlo královské (Anax imperator

Vážka černořitná

Vážka černořitná

Orthetrum cancellatum

Vážka čtyřskvrná

Vážka čtyřskvrná

Libellula quadrimaculata

Vážka jasnoskvrná

Vážka jasnoskvrná

Leucorrhinia pectoralis

Vážka rumělková

Vážka rumělková

Sympetrum depressiusculum

Vážka tmavoskvrná

Vážka tmavoskvrná

Leucorrhinia rubicunda