logo Roman Neckář

Přírodní památka Vlčice

Od 1. ledna 2022 byla po 5letém procesu  ve šluknovském výběžku vyhlášena přírodní památka Vlčice.  Přírodní památka Vlčice se nachází na severozápadním úbočí vrchu Vlčice mezi Šluknovem a Starými Křečany, její chráněná plocha činí 27,3 ha. Jedná se v ČR o unikátní bukový porost s 250 let starými stromy. 

Relikt starých lesních porostů přírodě blízké druhové skladby, odpovídající acidofilním bučinám s místními přechody ke květnatým bučinám, s vysokým podílem mrtvého dřeva a odumírajících stromů, s charakteristickou ornitofaunou bučin a bohatými společenstvy saproxylického hmyzu s velkým počtem ohrožených druhů.

Na lokalitě žije 59 druhů ptáků z toho 18 druhů zvláště chráněných. Mezi nejvýznamnější patří výr velký, lejsek malý, datel černý, žluna šedá, holub doupňák, sýc rousný, ořešník kropenatý...

Podíl mrtvého dřeva je zde opravdu velký. Při entomologickém průzkumu bylo nalezeno významné množství hmyzu  (zaměřeno na saproxylické brouky). Ze závěrečné zprávy vyplývá, že bylo monitorováno 71 druhů brouků z toho vysoký podíl ohrožených druhů (15%), kteří v lesích s běžným způsobem hospodaření nežijí.