logo Roman Neckář

Soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus) ve Šluknovském výběžku

25. 07. 2017 22.09

 

Výskyt v ČR: Kroměříšsko, Přerovsko a nově několik izolovaných populací Českolipsko a Šluknovský výběžek. Tento druh se v posledních letech šíří.

 

 

Soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus) ve Šluknovském výběžku

 

16.7.2017 jsem při ornitologickém ověřování jedné lokality v oblasti Rybničné u Šluknova vyfotografoval motýla, který mě zaujal svými skvrnami na křídlech. Při pozdější determinaci na mě čekalo příjemné překvapení v podobě místy V ČR se vyskytujícího druhu soumračníka černohnědého. Jak vidno vzácné druhy lze pozorovat i na lukách. Níže je popsáno pár údajů o tomto druhu.

 

Soumračník černohnědý obývá podmáčené nekosené louky podél vodotečí a vlhké travnaté lesní lemy, staré vinice, lesní průseky a paseky v teplých dubohabřinách. Často se vyskytují na neobdělávaných travnatých plochách v blízkosti umělých vodních nádrží, pískoven a štěrkoven, také na strouhách podél cest. Vývoj toho jedince je jednogenerační (červen- červenec), je to obratný letec, často usedá na vysoké byliny či keře.

 

Výskyt v ČR: Kroměříšsko, Přerovsko a nově několik izolovaných populací Českolipsko a Šluknovský výběžek. Tento druh se v posledních letech šíří.