logo Roman Neckář

Orlovec říční (Pandion haliaetus)

24. 04. 2016 20.55

Křídla má ohnutá, jejich ohbí směřuje při plachtění vpřed, zepředu má silueta nápadně ohnutá křídla připomínající racka mořského.

Určování: středně velký dravec se světlou spodinou těla, dlouhými křídly a se specifickou siluetou v letu: křídla jsou úzká s dlouhou ruční částí, která má jen čtyři prsty, ocas krátký a rovně zakončený. Křídla ohnutá, jejich ohbí směřuje při plachtění vpřed, zepředu má silueta nápadně ohnutá křídla připomínající racka mořského. Třepotá se nad vodou a vrhá se nohama napřed do vody za rybou.