logo Roman Neckář

Orel mořský (Haliaetus albicilla)

24. 04. 2016 20.47

Náš největší orel s rozpětím křídel okolo 2,5 m. Typickým znakem je klínovitý ocas. Dokáže dlouze kroužit ve velké výšce.

Určování: Náš největší orel, s rozpětím křídel okolo 2,5 m. V letu dlouhá stejnoměrně široká křídla, s prstovitě roztaženými ručními letkami. Typickým znakem je klínovitý ocas. V letu je hlava natažena daleko vpřed. Dokáže dlouze kroužit ve velké výšce.