logo Roman Neckář

Víkendové semináře

Základy fotografování divoké přírody

Seznámení s druhy fotoaparátů, základní ovládání přístroje, příslušenství potřebné k fotografování, možnosti fotografování přírody, získávání úprava a prezentace fotografií, fotografování v terénu, pohyb v přírodě, maskování.

Pobyt v přírodě

Nouzové přečkání v přírodě, stavba přístřešku, pohyb v přírodě, rozdělání a udržení ohně, orientace v terénu, uzlování a používání lana, tábornické vaření, zásady bezpečnosti v přírodě, první pomoc.

Přípravka amatérského přírodovědce

Jak se pohybovat v přírodě, ochrana přírody, jak se dívat abychom viděli, dokumentace a zpracování pozorovaných dat, jak pracovat s atlasy a klíči k určování přírody.