logo Roman Neckář

Program pro školky

Každý program je přizpůsobován počtu dětí a školnímu prostředí.

V programu je možno objednat tyto přednášky

Šelmy Národního parku České Švýcarsko

Způsob života, potrava a prostředí, ve kterém žijí, tematické pohybové hry, hlasové projevy šelem, stopy a pobytové znaky šelem.

Losos v prostředí Národního parku České Švýcarsko

Způsob života, potrava, cesta do moře a zpět, predátoři, návrat do naší přírody, tematické pohybové hry, samostatná výtvarná tvorba.

Dravci Šluknovského výběžku a dravci Národního parku České Švýcarsko

Způsob života, potrava a prostředí, ve kterém žijí, tematické pohybové hry, poznávání dravců v přírodě, hlasové projevy dravců.

Ptáci v zimě na naší zahradě

Ptačí druhy, které zde zůstávají, přilétají ze severu, vhodné přikrmování, příprava krmných směsí, pozorování a dokumentace.

Pravěký lovec v Národním parku České Švýcarsko

Život, prostředí, způsob života, tematické pohybové hry, výtvarná tvorba.

Hýbeme se jako zvířátka

Pohybové aktivity podle zvířat a způsobu jejich života.